Vikebygg 2016 10 0314.47.22 2016 10 0314.47.22
Bygging Misje 3

Polar 110

Bygging Misje

Polar 110 

Vikebygg 2016 10 0314.45.32 2016 10 0314.45.32
Vikebygg 2016 10 0312.42.40 2016 10 0312.42.40

Tekst

Vikebygg 2016 10 0314.48.52 2016 10 0314.48.52
Vikebygg 2016 10 0312.41.53 2016 10 0312.41.53
Hellvik - Øvstedal

Hellvik